Citát neznámého autora

,, Někteří nemají pochopit čím,

někteří nechápou,

někteří nechtějí chápat,

někteří chápou ale popírají,

někteří chápou, nepopírají, ale nezajímá je to,

a někteří chápou, ale neozývají se, protože existují ti výše napsaní…“

Aldous Huxley

Není třeba zavírat lidi do vězení, ale naučit je milovat jejich poddanství. Nabídnout jim všechno co chtějí nebo aspoň to, o čem si myslí že chtějí. Pak nebudou truchlit nad ztrátou svobody, neboť si ani nevšimnou, že o svobodu přišli.

Radši už ne

Tak nějak jsem doufal, že existuje reinkarnace a že by bylo dobré se sem na Zem ještě někdy vrátit.

Když pročítám dějiny (nikoliv his – tórii, což není totéž) a vidím kam tato civilizace směřuje se modlím, aby ta reinkarnace neexistovala.

Zas jeden citát

Citát od dalajlámy. Toho pána ani Tibet moc nemusím, ale myšlenka je zajímavá.
,, Lidé obětují zdraví aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby opět získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti. A tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy umřít, a potom zemřou bez toho, že by před tím žili.“

Dnes jen citát

Vzhledem k tomu, že práce na na našem minivelkostaku je dost a dost, na nějaké moje filozofické úvahy není ani čas a ani nálada.
Ale dám sem jeden hezký citát, který se mi moc líbí.
Maxmilán Kašparů
,,Ticho není absence zvuku, ale je to prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli cosi v nás. A někteří lidé nesnáší ticho, protože se začne ozývat něco, co chtějí, aby v nich bylo dávno umlčeno, a ono to v tom tichu vyleze na povrch.“
A já jen přemýšlím, proč ticho tak moc miluji. Proto také žiji na samotě, kde je ticho všeobjímající.
Mnoho lidí ticho nesnáší, neboť ticho nutí přemýšlet. A to je to, co nechtějí. Myslím, že jejich škodě.

Několik citátů

Režisér Andrej Tarkovski

,, Člověk vůbec nepotřebuje společnost, to společnost potřebuje člověka.  Na rozdíl od stádových zvířat člověk musí žít sám – v přírodě, mezi zvířaty, rostlinami a v kontaktu s nimi.“

Danila Tkačenkovová, ruská fotografka oceněná cenou World Press Photo 2018

,,Škola, práce rodina – jak se jednou ocitnete v tomto soukolí, stáváte se vězněm svého vlastního postavení, a musíte dělat to, co se od vás očekává. Měli byste být pragmatičtí a silní, jinak se stanete psanci nebo blázny.“

Neznámý poustevník

,, Lidstvo totálně trpí nemocí, která se jmenuje nedostatek ducha. Spása je nyní možná jedině tím, že sami utečete. Společné úsilí je marné, je příliš pozdě.“