Několik citátů

Režisér Andrej Tarkovski

,, Člověk vůbec nepotřebuje společnost, to společnost potřebuje člověka.  Na rozdíl od stádových zvířat člověk musí žít sám – v přírodě, mezi zvířaty, rostlinami a v kontaktu s nimi.“

Danila Tkačenkovová, ruská fotografka oceněná cenou World Press Photo 2018

,,Škola, práce rodina – jak se jednou ocitnete v tomto soukolí, stáváte se vězněm svého vlastního postavení, a musíte dělat to, co se od vás očekává. Měli byste být pragmatičtí a silní, jinak se stanete psanci nebo blázny.“

Neznámý poustevník

,, Lidstvo totálně trpí nemocí, která se jmenuje nedostatek ducha. Spása je nyní možná jedině tím, že sami utečete. Společné úsilí je marné, je příliš pozdě.“

Z přednášky Alejandra Jodorowského v Praze

Převzato z časopisu Šifra

Jedenadevadesátiletá filmová, divadelní, literární i komiksová legenda přijela do Prahy a předvedla názornou lekci, jak může být člověk svobodný i v rámci systému.

,,Je třeba se přizpůsobit tomuto rytmu: společnost, rodina, kultura, politika, náboženství, zkurvený průmysl…“ spustil, aniž by v tu chvíli kdokoli z přítomných návštěvníků, jichž se sešlo dobrých pár set a obalili místo jako hrozen vos, tušil, co bude následovat. „To všechno nás nutí, abychom měli žánry a dělali jen jednu věc, abychom se ve všem omezovali, aby se z nás stali spotřebitelé, abychom cítili určitý pocit úzkosti. Ale člověk není tím, kdo by měl dělat pouze jednu věc. Člověk je komplexní bytost, která může dělat celou řadu věcí. A nejen to. Může dělat všechno. To znamená, že jsme uvězněni v určité kleci. Omezují nás předsudky, morálka, víra, politika, náboženství, a především touha naší mysli vydělat peníze. Protože nám říkají, že peníze představují vrchol veškeré lidské činnosti.“

Dnešní citát

,, Aby mohl být pokrok, musí být prosperita. Bez prosperity totiž nebude na to, abychom uklidili výsledky pokroku“. To znamená lidově řečeno bordel.

Quintus Horatius Flaccus

,,Je velká pošetilost ztrácet uvnitř, abychom získali navenek. Obětovat svůj klid a nezávislost za lesk, majetek a pocty.“

Zdroj wikipedie:  Quintus Horatius Flaccus (8. prosince 65 př. n. l. Venusia – 27. listopadu 8 př. n. l. Řím) byl římský básník tzv. zlatého věku římské poezie. Působil za vlády císaře Octaviana Augusta a patřil k družině básníků Gaia Cilnia Maecenata.

Horatius byl synem propuštěnce (zřejmě bývalého státního otroka) z Venusie na jihu Itálie (dnešní Venosa). Ačkoli byl jeho otec nízkého původu, byl natolik majetný, že byl schopen synovi zajistit nejlepší vzdělání, nejprve ve Venusii, později v Římě. Roku 45 př. n. l. odešel Horatius studovat filosofii do Athén, jak bylo zvykem u mladíků z dobrých rodin, aby se ve studiu zdokonalil.